Zaawansowane usługi ogłoszeniowe Serwisu OLAWA.COM

lp.Rodzaj usługi widok ogłoszeniawartość usługi:
1. podstawowe ogłoszenie + 1 zdjęcie . bezpłatna
2. wyróżnienie pogrubioną czcionką . 1 punkt - 3 zł
3. wyróżnienie ramką . 2 punkty - 6 zł
4. wyróżnienie pogrubioną czcionką i ramką . 3 punkty - 9 zł
5. wyróżnienie żółtym tłem . 4 punkty - 12 zł
6. wyróżnienie żółtym tłem i pogrubioną czcionką . 5 punkty - 15 zł
7. wyróżnienie żółtym tłem i ramką . 6 punktów - 18 zł
8. wyróżnienie żółtym tłem, pogrubioną czcionką i ramką . 7 punktów - 21 zł
9. wznowienie ogłoszenia na kolejne 30 dni wartość wyróżnienia
10. dodatkowe zdjęcie (max 8 zdjęć) 1 punkt - 3 zł


Wszystkie wyróżnione ogłoszenia wyświetlane są na samej górze swojego działu i kategorii oraz w wynikach wyszukiwania. Ogłoszenia wyróznione wyświetlane są także na stronach informacyjnych: OSI - OLAWA.INFO oraz OLAWA.TV.

1 punkt = 3 zł brutto

Bonusy przy doładowaniach powyżej:
50 zł - dodatkowo 5 punktów
100 zł - dodatkowo 15 punktów
200 zł - dodatkowo 40 punktów

Jednorazowe ogłoszenie można dodać i opłacić jego wyróżnienienie w siedzibie Serwisu (Oława, Rynek 24 II p. - redakacja OSI - OLAWA.INFO).

Warunki korzystania z zaawansowanych usług ogłoszeniowych

Zapłata za ww. usługi świadczone przez Serwis odbywa się przez obciążenie indywidualnego konta Użytkownika liczbą punktów odpowiadającą danej usłudze w powyższym cenniku. Użytkownik może doładować swoje punktowe konto dowolną kwotą, nie mniej niż 20 zł brutto, dokonując wpłaty na następujące konto bankowe:

właściciel konta: UAD Dariusz Sidor, ul. Bażantowa 16, 55-200 Oława
nr konta: mBANK 92 1140 2004 0000 3502 2339 1790
w tytule płatności wpisujemy: Doładowanie OLAWA.COM - ID xx,
numer ID Użytkownika widoczny jest po zalogowaniu się do panelu zarządzającego w opcji „stan konta”. Kwota wpłaty zostanie dopisana do punktowego konta użytkownika. Z chwilą dokonania wpłaty nabycie przez Użytkownika pakietu usług Serwisu uznaje się za dokonane. Na wniosek Użytkownika może mu zostać zwrócona równowartość niewykorzystanych punktów, jednak bez uwzględnienia wszystkich otrzymanych bonusów.

Wpłaty kwot poniżej 20 zł brutto nie będą księgowane, ich zwrot dokonany zostanie na rachunek bankowy, z którego wpłata została dokonana i po potrąceniu kosztów manipulacji w wys. 5 zł brutto. Prosimy o wpłaty całkowitych kwot. Jeśli kwota przelewu nie daje możliwości przeliczenia na całkowitą liczbę punktów, liczba punktów zostanie zaokrąglona do całkowitej liczby w dół.

Użytkownicy, którzy przy rejestracji określą typ swojej działalności jako firma / instytucja, będą niezwłocznie po zaksięgowaniu każdej wpłaty otrzymywać rachunek za zakupione zaawansowane usługi Serwisu. Użytkownikom, którzy przy rejestracji określili typ swojej działalności jako osoba prywatna, rachunku za zakup usług nie będą wystawiane. Jeśli więc Użytkownik dokonał już rejestracji jako osoba prywatna, lecz pragnie otrzymywać rachunku za zakupione usługi Serwisu, powinien w panelu zarządzającym, w opcji „moja wizytówka” zmienić typ działalności na firma / instytucja. Przysłanie Użytkownikowi rachunku stanowi jednocześnie potwierdzenie, że jego płatność wpłynęła na konto UAD.PL i została zaksięgowana na jego koncie punktowym. Użytkownicy będący osobami prywatnymi, jako potwierdzenie wpłynięcia płatności i zaksięgowania jej na ich koncie punktowym otrzymają informację tekstową, przesłaną na ich adres e-mail podany przy rejestracji.

Faktury przysyłane będą Użytkownikom w formacie html lub pdf na adres e-mail Użytkownika. Fakturę wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji uważa się za dostarczoną. Użytkownik powinien dbać o stałe funkcjonowanie swojej poczty e-mail oraz o aktualizację adresu e-mail w Serwisie w przypadku jego zmiany.

Faktury wystawiane będą na dane, wprowadzone przez Użytkownika przy rejestracji. Serwis nie sprawdza poprawności tych danych i nie ponosi odpowiedzialności za poprawność rachunków, wystawionych na te dane. Brak wypełnienia pola NIP przy rejestracji spowoduje, że na rachunkówze nie będzie podany NIP Użytkownika. Użytkownik akceptuje przysyłanie przez UAD.PL rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).

Użytkownicy chcący korzystać z zaawansowanych usług Serwisu powinni się z wszystkimi powyższymi informacjami dokładnie zapoznać i zaakceptować je. Dokonaniem pierwszej wpłaty Użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację warunków korzystania z zaawansowanych usług ogłoszeniowych.

Ogłoszenia: powiat, gmina i miasto Oława i Jelcz - Laskowice oraz gmina Domaniów

By UAD 2004 - 2020 | regulamin | polityka prywatności | mapa strony | rejestracja