brak logo firmy

informacje o oferencie:

Miejscowość: Jelcz - Laskowice
ulica: Wincentego Witosa 24
tel.: 71 381 71 00
strona www.: www.jelcz-laskowice.pl
typ działalności: instytucja

opis działalności:
Godziny pracy Urzędu:

PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK 7:30 - 15:30
ŚRODA 8:30 - 16:30
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 15:30

Sekretariat:
71 381 71 00
71 381 71 22
71 381 71 45
fax. 71 381 71 11

um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Biuro Rady Miejskiej:
71 381 71 31
um.biurorady1@jelcz-laskowice.pl


Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich:
71 381 71 12
um.usc@jelcz-laskowice.pl

Ewidencja ludności
71/ 381 - 71 - 34
um.ewidencja@jelcz-laskowice.pl

Dowody osobiste:
71 381 71 33
um.dowody@jelcz-laskowice.pl

Ewidencja działalności gospodarczej:
71 381 71 18
um.dzialalnosci@jelcz-laskowice.pl
um.handel@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka mieszkaniowa:
71 381 71 13
um.mieszkania@jelcz-laskowice.pl

Oświata, sport, zdrowie i organizacje pozarządowe:
71 381 71 46
um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Architektury i Nieruchomości:
71 381 71 28
um.architekt@jelcz-laskowice.pl

Architektura i budownictwo:
71 381 71 50
um.architektura2@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka przestrzenna:
71 381 71 38
um.architektura1@jelcz-laskowice.pl

Rolnictwo:
71 381 71 26
um.rolnictwo@jelcz-laskowice.pl

Ochrona środowiska:
71 381 71 41
um.ekologia@jelcz-laskowice.pl

Geodezja:
71 381 71 41
um.geodezja@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka nieruchomościami:
71 381 71 56
um.nieruchomosci@jelcz-laskowice.pl

Zbyt nieruchomości:
71 381 71 56
um.nieruchomosci2@jelcz-laskowice.pl

Inwestycje:
71 381 71 43
um.inwestycje@jelcz-laskowice.pl
um.fundusze@jelcz-laskowice.pl

Zamówienia publiczne:
71 381 71 43
um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl

Drogi:
71 381 71 29
um.drogi@jelcz-laskowice.pl

Nadzór budowlany:
71 381 71 43
um.nadzor@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi:
71 381 71 10
71 381 71 54
um.ekologia2@jelcz-laskowice.pl
um.gospodarkaodpadami@jelcz-laskowice.pl

Fundusze europejskie:
71 381 71 43
um.mfundusze@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Opłat i Podatków:
71 381 71 24
um.podatki@jelcz-laskowice.pl

Dodatki mieszkaniowe, podatek od środków transportowych:
71 381 71 17
um.dodatki@jelcz-laskowice.pl

Wymiar podatku – gmina:
71 381 71 16
um.wymiarg@jelcz-laskowice.pl

Wymiar podatku – miasto:
71 381 71 16
um.wymiarm@jelcz-laskowice.pl

Kasa, księgowość podatkowa - gmina:
71 381 71 14
um.rachunkowoscg@jelcz-laskowice.pl

Księgowość podatkowa - miasto:
71 381 71 27
um.rachunkowoscm@jelcz-laskowice.pl

Kontrole podatkowe:
71 381 71 27
um.kontrole@jelcz-laskowice.pl

Księgowość:
71 381 71 19
71 381 71 25
71 381 71 32
um.ksiegowosc@jelcz-laskowice.pl

Informatyk:
71 381 71 57
um.informatyk@jelcz-laskowice.pl

Promocja:
71 381 71 54
um.promocja@jelcz-laskowice.pl

Organizacja:
71 381 71 49
um.organizacja@jelcz-laskowice.pl

Logistyka:
71 381 71 51
um.logistyka@jelcz-laskowice.pl

Audyt i kontrola wewnętrzna:
71 381 71 49
um.audyt@jelcz-laskowice.pl

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa:
71 381 71 37
um.obrona@jelcz-laskowice.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień:
71 381 71 58
um.pelnomocnik@jelcz-laskowice.pl

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej:
71 381 71 37
um.komendant@jelcz-laskowice.pl


OGŁOSZENIA OFERENTA ilość ogłoszeń: 0

powrót do strony głównej

Polub OLAWA.COM

Ogłoszenia: powiat, gmina i miasto Oława i Jelcz - Laskowice oraz gmina Domaniów

UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | regulamin | polityka prywatności | mapa strony | rejestracja | zaawansowane usługi | kontakt | reklama | katalog firm